ДОКСИВИТ / DOXIVIT 50% 1кг

  • Марка: Ceva

Този продукт изисква рецепта! Моля свържете се с нас за повече информация.

Състав: Doxycycline hyclate 50%.

Терапевтични показания:

Пилета: самостоятелни или като усложнения: Колибактериози, Респираторни болести по птиците и Микоплазмози(ХРБ), Пастьорeлози, инфекции, причинени от Clostridium perfringens, Хламидиози, Инфекциозна хрема.

Пуйки:  самостоятелни или като усложнения: Колибактериози, Респираторни болести по птиците и Микоплазмози (ХРБ), Пастьорелози, Clostridium perfringens, Хламидози, Инфекциозна хрема, причинена от Bordetella avium.

Свине: Плевропневмония, Пастьорелоза, Болест на Глесер и Ензоотична пневмония, Салмонелози, Еперитрозооноза, Метрит-Мастит-Агалаксия синдром (ММА).

Прилагане: перорално чрез разтваряне във водата за пиене или размесване във фуража.