ЕНЗАНПРОСТ / ENZANPROST 30 мл

  • Марка: Ceva

Този продукт изисква рецепта ! Моля, свържете се с нас за повече информация.

Състав: Dinoprost (като trometamol) 

Терапевтични показания: ЕНЗАПРОСТ е показан за употреба (заради неговите лутеолитични свойства) при крави и свине.

Говеда:

  1. Синхронизиране на еструса
  2. Лечение на субеструс или тих еструс при крави, които имат функционално жълто тяло, но не показват поведенчески признаци на еструс
  3. Предизвикване на аборт до 120-ия ден от бременността
  4. Предизвикване на раждане
  5. Като помощно средство за лечение на хроничен метрит или пиометра, когато има функционално или перзистиращо жълто тяло.

Свине:

  1. Предизвикване на раждане – от 111-ия ден на бременността
  2.  След раждане: намаляване на периода мажду отбиването и еструса и на сервис периода при свине с проблеми след раждането, като например метрит.

Прилагане: Интрамускулно инжектиране.