ВЕРМИТАН / VERMITAN 10% суспензия 1 литър

  • Марка: Ceva

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН. МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

Състав: Albendazole 10%.

Терапевтични показания: Лечение и контрол на нематодни, цестодни и трематодни инвазии при овце, кози, говеда и свободно живеещи преживни.

Прилагане: перорално.