ВЕТРИМОКСИН ЛА / VETRIMOXIN LA инж. 100мл

  • Марка: Ceva

ТОЗИ ПРОДУКТИЗИСКВА РЕЦЕПТА ! МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

Състав: amoxicillin 150 mg/ml.

Терапевтични показания: Говеда, овце, свине:инфекции, причинени от чувствителни към амоксициклин бактерии:

- инфекции на храносмилателния тракт

- инфекции на дихателните пътища (вкл.пастьорелоза)

- кожни инфекции и инфекции на меките тъкани

- урогенитални инфекции (цистит, метрит, мастит)

- постоперативни инфекции.

Прилагане: Интрамускулно инжектиране. 

Доза: 1 мл/10 кг живо тегло (15 мг активна съставка/ кг живо тегло) двукратно през интервал от 48 часа.