INTRAMICINE / ИНТРАМИЦИН

  • Марка: Ceva

INTRAMICINE / ИНТРАМИЦИН

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН. МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.


СЪСТАВ в 1 мл:

Активни субстанции: Procaine Benzylpenicillin……………..........….200 mg Dihydrostreptomycin sulphate..................... 200 000 UI

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Говеда и свине.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Лечение на инфекции, причинени от Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, чувствителни към пеницилин/дихидрострептомицин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се прилага при установена свръхчувствителност към пеницилин.

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Пподкожно или мускулно инжектиране: Едър рогат добитък: възрастни – 0,5 мл / 10 кг ж.т.; млади – 8 мл/ 100 кг ж.т. дневно Свине: 1 мл / 10 кг ж.т.; над 130-150 кг – 5 мл/ 100 кг ж.т. дневно Продължителността на лечение е 3 дни. Хомогенизирайте суспензията преди употреба!

КАРЕНТЕН СРОК Месо: 30 дни; Мляко: 4 дни (8 издоявания) Специални предпазни мерки за употреба за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Хора със свръхчувствителност към пеницилини не бива да работят с продукта.