КАРДАЛИС / Cardalis

  • Марка: Ceva


СЪСТАВ в 1 таблетка Кардалис е кафява, овкусена, перорална таблетка, с продълговата форма и делителна линия.

Benazepril hydrochloride (HCl) Spironolactone Cardalis 2,5 mg/20 mg tablets 2,5 mg 20 mg Cardalis 5 mg/40 mg tablets 5 mg 40 mg Cardalis 10 mg/80 mg tablets 10 mg 80 mg

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ За лечение на конгестивна сърдечна недостатъчност, причинена от хронично дегенеративно заболяване на клапите при кучета (в комбинация с диуретици, където е необходимо).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва по време на бременност или лактация. Да не се използва при животни, използвани или които ще бъдат използвани за развъдни цели. Да не се използва при кучета, страдащи от хипоадренокортицизъм, хиперкалиемия или хипонатриемия. Да не се използва съвместно с Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при кучета с бъбречна недостатъчност. Да не се използва в случай на свръхчувствителност към инхибитори на ангеотензинконвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) или към някое от помощните вещества. Да не се използва при случаи на сърдечна недостатъчност вследствие на стеноза на аортата или пулмоналната артерия.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ Възвратима атрофия (намаляване на размера) на простатата се забелязва често при мъжките кучета, третирани със spironolactone.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета.

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Този комбиниран продукт трябва да бъде използван само при кучета, които се нуждаят от прилагане и на двете активни субстанции в тази фиксирана доза. Перорално. Кардалис таблетки трябва да се прилага на кучетата веднъж на ден при доза от 0.25 мг/кг т.м benazepril hydrochloride и 2 мг/кг т.м. spironolactone, според теглото на кучето.


СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблетките трябва да се прилагат с храната – поставени в малко храна, като се предлага преди основното хранене или да се дадат направо в устата след хранене.