МЕЛОКСИДИЛ /Meloxidyl 15 мл перорална суспензия за котки

  • Марка: Ceva

Meloxidyl 0.5 mg/ml перорална суспензия за котки 15 мл

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН. МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

 

СЪСТАВ в 1 мл: Meloxicam 0.5 mg Sodium benzoate 2 mg ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Облекчаване на лека до умерено силна постоперативна болка и възпаление след хирургични процедури при котки, например ортопедични операции или хирургия на меките тъкани. Облекчаване на болката и възпалението при хронични мускулно-скелетни нарушения при котки.. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се прилага при бременни или лактиращи животни. Да не се използва при котки, страдащи от гастроинтестинални смущения като възпаление и хеморагия, нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функция или хеморагични нарушения. Да не се използва при котки под 6 седмична възраст. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ Понякога се съобщава за типични странични реакции на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като загуба на апетит, повръщане, диария, скрито отделяне на кръв в изпражненията,апатия и бъбречна недостатъчност. Тези странични ефекти в повечето случаи са преходни и изчезват след приключване на лечението, но в много редки случаи могат да бъдат сериозни или фатални. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Котки. ДОЗИРАНЕ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ. Дозиране Постоперативна болка и възпаление след хирургични процедури: След първоначалното лечение с мелоксикам 2 мг/мл разтвор за инжектиране на котки продължете лечението 24 часа по-късно с Meloxidyl 0.5 mg/ml перорална суспензия за котки в дозировка на мелоксикам от 0.05 мг мелоксикам/кг телесна маса. Пероралната последваща доза може да се прилага един път дневно (на интервали от 24 часа) до максимум четири дни. Хронични мускулно-скелетни нарушения: Първоначално се прилага перорално единична доза от 0.1 мг мелоксикам/кг телесна маса през първия ден. Лечението трябва да продължи един път дневно чрез перорално прилагане (на 24 часови интервали) на поддържаща доза от 0.05 мг мелоксикам/кг телесна маса. Клиничен отговор обикновено се наблюдава в рамките на 7 дни. Лечението трябва да се прекрати найкъсно след 14 дни, ако липсва явно клинично подобрение. Метод и начин на прилагане Разклатете добре преди употреба. Да се прилага смесено с храната или директно в устата. Суспензията може да се прилага чрез използване на мерителните спринцовки, приложени в опаковката. Те се прикрепят към флакона и имат разграфена скала на кг телесна маса (от 1 кг до 10 кг), чиито деления отговарят на точното количество поддържаща доза. Количеството, необходимо за първия ден, се равнява на двойна поддържаща доза. Да се избягва въвеждане на замърсяване по време на употреба. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Особено внимание трябва да се отдели на точното дозиране на продукта. Препоръчаната доза не трябва да се надвишава. Моля, следвайте инструкциите на ветеринарния лекар. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Не използвайте след изтичане срока на годност, посочен на етикета на кутията и флакона. Срок на годност след първо отваряне на флакона: 6 месеца. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта В случай на странични реакции лечението трябва да се прекрати и да се потърси съвет от ветеринарен лекар. Да се избягва употребата при всяко дехидратирано, хиповолемично или хипотензивно животно, тъй като съществува потенциален риск от ренална токсичност. Постоперативна болка и възпаление след хирургични процедури: В случай че се налага допълнително облекчаване на болката, трябва да се помисли за допълнителна терапия с друг лекарствен продукт. Хронични мускулно-скелетни нарушения:
/6 4
Отговорът на дългосрочна терапия трябва да се проследява на редовни интервали от ветеринарен лекар. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Хора с установена свръхчувствителност към нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Употреба по време на бременност и лактация Виж секция “Противопоказания”. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Други НСПВС, диуретици, антикоагуланти, аминогликозидни антибиотици и вещества с висока степен на свързване с плазмените протеини могат да се конкурират за свързване и така да доведат до токсични ефекти. Meloxidyl не трябва да се прилага едновременно с други НСПВС или глюкокортикостероиди. Трябва да се избягва едновременното прилагане с потенциално нефротоксични лекарства. Предшестащо третиране с противовъзпалителни вещества може да причини допълнителни или повишени странични ефекти и съобразно с това трябва да се спази период, свободен от прилагането на такива ветеринарномедицински продукти, най-малко 24 часа преди започване на лечението. При периода, свободен от медикаменти, обаче, трябва да се вземат предвид фармакологичните свойства на продуктите използвани преди това. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Мелоксикамът има тесен диапазон на лекарствена безопасност при котки и клинични признаци на предозиране може да се забележат при сравнително ниски нива на предозиране. В случай на предозиране страничните реакции, описани в точка 4.6,, се очаква да бъдат по-сериозни и по-чести. В случай на предозиране трябва да се започне симптоматично лечение. Производител