МЕЛОКСИДИЛ /Meloxidyl

  • Марка: Ceva

MELOXIDYL 1.5 mg/ml перорална суспенсия за кучета 
ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН. МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.

 СЪСТАВ в 1 мл: 1.5 mg meloxicam и 2 mg sodium benzoate ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Meloxicam е нестероидно противовъзпалително средство (НСПВС), което облекчава възпалението и болката при остри и хронични мускулно-костни смущения. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Не прилагайте на бременни или лактиращи животни. Не прилагайте на животни със стомашно-чревни възпаления, хеморагии и разстройства, , с нарушена чернодробна, сърдечна или бъбречна функции, хеморагични смущения, или на животни, проявили свръхчувствителност към продукта. Не прилагайте на кучета на възраст под 6 седмици. НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ Рядко са докладвани случаи за поява на типичните странични реакции при употреба на НСПВС като загуба на апетит, повръщане, диария, кървави изпражнения и апатия. Тези странични ефекти се наблюдават предимно през първата седмица от прилагането на продукта. Те са временни и изчезват след края на лечението. В редки случаи могат да доведат до сериозни или фатални последици. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета. ДОЗИРАНЕ ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ. Перорална употреба. Разклатете добре преди употреба. Да се прилага смесено с храната. Първоначално се прилага еднократна доза от 0.2 мг meloxicam/ кг т.м. през първия ден от лечението. Лечението продължава с поддържаща доза от 0.1 мг meloxicam/ кг т.м. веднъж дневно (през интервал от 24 часа). Суспенсията може да се прилага чрез използване на мерителните спринцовки, приложени в опаковката. Те се прикрепят към флакона и имат разграфена скала на кг-телесна маса, която отговаря на точното количество поддържаща доза (т.е. 0.1 мг meloxicam/кг т.м.). Количеството, необходимо за първия ден, се равнява на двойна поддържаща доза. Инструкции за употреба на мерителната спринцовка:


Разклатете флакона. Натиснете капачката надолу и отворете.
Прикрепете мерителната спринцовка към флакона като внимателно притиснете края на спринцовката към отвора на флакона.
Обърнете флакона със спринцовката надолу. Издърпайте буталото на спринцовката до делението, съответстващо на теглто на вашето куче в кг.
Обърнете флакона със спринцовката нагоре и я отстранете внимателно.
С помощта на буталото изсипете съдържанието на спринцовката в храната.
Клиничен отговор се наблюдава обикновено след 3-4 дни. Лечението трябва да се прекрати, ако в рамките на 10 дни не се констатира клинично подобрение. С цел избягване на замърсяване и инфекции при работа с продукта, не изсипвайте съдържанието от флакона и не използвайте мерителните спринцовки за прилагане на други медикаменти. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Особено внимание трябва да се отдели на правилното дозиране на продукта. Суспензията може да се прилага с помощта на малката мерителна спринцовка при кучета с телесна маса под 7 кг (едно деление по скалата отговаря на 0.5 кг т.м.) или чрез голямата при кучета с тегло над 7 кг (едно деление по скалата отговаря на 2.5 кг т.м.).
/6 2
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Срок на годност след първо отваряне на флакона: 6 месеца. Не използвайте след изтичане срока на годност, посочен върху опаковката и флакона. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я) При появата на странични ефекти лечението трябва да се прекрати и да се направи консултация с ветеринарен лекар. Не прилагайте при дехидратирани, хиповолемични животни с ниско артериално налягане, ако има потенциален риск от повишена бъбречна интоксикация. Едновременното прилагане с други НСПВС, диуретици, антикоагуланти, аминогликозидни антибиотици и вещества с висока степен на протеиново свързване би могло да доведе до токсични ефекти. MELOXIDYL не бива да се прилага съвместно с други НСПВС или глюкокортикостероиди. Предхождащо лечение с противовъзпалителни продукти би могло да доведе до допълнителни или усложнени странични ефекти. Поради това се препоръчва преди да започнете прилагане на продукта, да спазите период от минимум 24 часа, считано от последния прием на предходния медикамент, в който период да не прилагате никакви лекарствени продукти. Продължителността на периода трябва да е съобразена с фармакокинетичните свойства на съответния медикамент. Хора с установена свръхчувствителност към НСПВС, трябва да избягват контакт с продукта. В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. В случай на предозиране, потърсете лекарска помощ.

Флакони от 10, 32 и 100 мл с две мерителни спринцовки във всяка разфасовка.

21,84 лв.