ПЕНСТРЕП 400 ЛА / Penstrep-400 LA

  • Марка: Interchemie

Procaine & Benzathine penicillin & Dihydrostreptomycin injection

ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗИСКВА РЕЦЕПТА! МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.